An introduction to the People’s Collection Wales, a website where people with items from Welsh History can upload photos, videos and stories. Mobile apps can be used to upload geolocated photos and you can create historical trails in Wales for other people to look at. Cyflwyniad i Gasgliad y Werin Cymru, gwefan lle gall pobl ag eitemau o hanes Cymruuwchlwytho lluniau, fideos a storïau. Gall rhaglenni (apps) symudol cael ei ddefnyddio i lwytho ffotograffau a gallwch greu llwybrau hanesyddol yng Nghymru ar gyfer pobleraill i weld

Leave a Reply

Archived Posts