Julian Lewis Jones yn mynd ar daith i ail-greu wyneb Owain Glyndwr. Lawrlwythwch y rhaglen gyda Golyg. Julian Lewis Jones goes on a journey to recreate the face of Owain Glyndwr. Download the programme at Golyg.com.

3 Responses to “Wyneb Glyndwr (S4C)”

Leave a Reply

Archived Posts